Profil


Arbejdspsykolog.dk er en konsulentvirksomhed, der arbejder med arbejdspsykologiske ydelser på individ-, gruppe- og organisationsplan. Fra udvikling af individuelle og kollektive kompetencer i virksomheder til rådgivende ydelser omkring individuelle og kollektive udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Filosofien bag arbejdspsykolog.dk er at yde professionel bistand til ledere og medarbejdere med henblik på at skabe overblik og mening i arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer. Omdrejningspunktet for konsulentydelserne er at skabe udvikling i samarbejdet omkring løsning af organisationens kerneopgaver.

Virksomheden ejes og drives af Milo Leig Andersen, der er autoriseret arbejdspsykolog med mange års erfaring med at rådgive virksomheder omkring stress- og trivselsproblematikker, samarbejde, social kapital samt ledelses- og organisationsudvikling. Milo har bl.a. erfaring fra ansættelser som arbejdsmiljøkonsulent indenfor psykisk arbejdsmiljø og har arbejdet som udviklingskonsulent ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) med fokus på ledelsesudvikling og ledelsesundervisning på den offentlige lederuddannelse (DOL).

CV for Milo:

følger…