Individuel rÄdgivning

Ledelsessupervision 

Ledelsessupervision er en struktureret samtaleform, hvor du med hjælp fra en supervisor får mulighed for at opnå nye perspektiver på de ledelsesmæssige udfordringer, problemer eller dilemmaer, du møder i dit arbejdsliv. Formålet er, at du gennem samtale får øje på nye handlemuligheder, som styrker både din faglige opgaveløsning, professionelle identitet som leder samt din trivsel i jobbet. Fokus for samtalerne kan være: 

  • Dig som professionel leder – på hvordan du har det med dine arbejdsopgaver og dine arbejdsmæssige relationer (dvs. din position og trivsel)
  • Dine ledelsesmæssige færdigheder og formåen – på dine nuværende og fremtidige handlemuligheder i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer
  • De vilkår, du som leder har for at udøve professionel ledelse – på hvordan de organisatoriske og samfundsmæssige forhold påvirker dit ståsted og dine handlemuligheder som leder
  • Konkrete udviklingstiltag og procesforløb, hvor du gennem supervisionen kan få og ny viden, der kan bringe dig videre i dit professionelle ledelsesarbejde.


kan tage udgangspunkt i såvel en aktuel belastende situation, en personlig psykisk belastning – eller et ønske om forandring.

Flere organisationer har valgt en virksomhedsordning med os, hvorigennem medarbejderne tilbydes psykologsamtaler i forbindelse med stress eller krisereaktioner. Der udvikles her et koncept tilpasset den enkelte organisation. Rammen indeholder typisk et fast antal samtaler, mulighed for opfølgning med leder og HR – samt en overordnet tilbagemelding til organisationen omkring udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.